Isabelle Hermansson 

Psykologmottagning 

Psykologisk behandling

KBT eller annan form av samtalsbehandling utifrån önskemål och behov.  Exempelvis vid stress, ångest, nedstämdhet, kriser, fobier, utmattning, existentiella funderingar eller relationsproblem.

 

Chefshandledning

Samtal för att möta och hantera arbetslivets utmaningar. För att exempelvis avlasta stress och ge perspektiv på organisationen eller det egna företaget.

 

Parsamtal

Samtal för att förbättra kommunikationen och förståelsen för varandra i en relation eller i en familj.


 

Rådgivande samtal

För att rekommendera lämplig hjälp i en situation för den enskilde eller en anhörig. 


 

Samtliga tjänster erbjuds både som
personliga besök på mottagningen
eller via telefon.