Tjänster

Samtliga tjänster erbjuds både som 

personliga besök på mottagningen 

eller via telefon.


Psykologisk behandling

KBT eller annan form av samtalsbehandling utifrån önskemål och behov. Exempelvis vid stress, ångest, nedstämdhet, kriser, fobier, existentiella funderingar eller relationsproblem.

Chefshandledning

Samtal för att möta och hantera arbetslivets utmaningar. För att exempelvis avlasta stress och ge perspektiv på organisationen eller det egna företaget.

Parsamtal

Samtal för att förbättra kommunikationen och förståelsen för varandra i en relation eller i en familj.

Rådgivande samtal

För att rekommendera lämplig hjälp i en situation för den enskilde eller en anhörig.