Om mig

Isabelle Hermansson

Legitimerad psykolog

Legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning

Jag är legitimerad psykolog och har arbetserfarenhet från primärvård, försäkringsärenden, chefsstöd, rehabiliteringsärenden, företagskunder, traumabehandlingar, psykiatrisk öppenvård, missbruksvård mm.

Jag har en 3-årig vidareutbildning inom KBT (Kognitiv Beteende Terapi) till psykoterapeut och jag använder mig ofta av verktyg och tekniker från ACT (Acceptanse and Commitment Therapy) och Mindfulness i mitt behandlingsarbete. Men jag har även kompetens inom andra samtalsmetoder som jag också använder mig av. 

Jag har flerårig vana av att arbeta mot företag och kunder med exempelvis fokus på chef, organisation och personalfrågor.

När jag träffar en klient första gången så diskuterar vi oss fram till vilken typ av hjälp som klienten vill ha och vad som är lämpligt i situationen, sedan gör vi tillsammans en plan för hur vi går till väga.

Jag har flerårig vana av arbeta med psykologsamtal och chefsstöd via telefon och jag har mycket goda erfarenheter från det. Det kan vara lämpligt om vi exempelvis befinner oss på olika orter men ändå vill ha ett samarbete och kontakt.